Main Page Magyar


Update 13 Dec 2007
Note from Eric Hufschmid:
Ivan Vigh, the man in Hungary who translated some of my articles into Hungarian, asked me to post the update below to let you know that he is doing fine so far.
His original message is here.


  Thanks.

Thanks for Your help and for many Hungarians and Non Hungarians who spreaded information and watched my watchers.

I am all right. They withdrew at the moment. They fear of publicity! There is some tension in me but I can manage. For 3 weeks I was going to my workplace with a bronze axe in my hand. (Ancient Hungarian weapon)

I am afraid Budapest is already a Zionist Centre and lot of Izraelis came here, they speak fluent Hungarian, they got Hungarian citizenship immidiately. How is it possible? Because Hungarian people was not asked! The whole Hungarian Political System is corrupt and under Zionist control. Furthermore European Union is also corrupt and under Zionist control, because Hungary is a member of EU, Hungary problem is EU problem. Those Izraelis with Hungarian citizenship can go everywhere in EU.

Europe key problem is Holocaust. Eric Hufschmid artickles on Holocaust gives a very good overview about what could have happened during the so-called "Holocaust". Because German people suffered the most from Holocaust it would be very useful for them to clear the history.

But we Hungarians have bigger problem. There is an ongoing Hungarian Genocide for 100 years. The milestone in this process was Trianon in 1920. The goal of Trianon was to kill Hungary and the Hungarian People. This is also done by the big organizers, the unvisible hands: the Zionists. If we Hungarians want to live, we have to stand up.

The True Word and Bronze Axe has Power because They are from God,
Not the False Word and the Stolen Money because They are from Satan.

Ivan Vigh
Hungary
Budapest
13.12.2007.

  Köszönöm. 

 Köszönöm a Segítségedet és minden Magyarnak és Nem-Magyarnak, akik terjesztették az információt és megfigyelték a megfigyelőimet.

Jól vagyok. Jelenleg visszavonultak. Félnek a nyilvánosságtól! Van egy kis feszültség bennem, de elboldogulok vele. 3 hétig minden nap Fokossal a kezemben mentem a munkahelyemre. (Ősi Magyar fegyver)

Attól tartok Budapest márig egy Cionista Központ és sok Izraeli jött ide, folyékonyam beszélnek Magyarul, azonnal megkapták a Magyar állampolgárságot. Hogyan lehetséges ez? Mert a Magyar embereket nem kérdezték meg! Az egész Magyar Politikai Rendszer korrupt és Cionista irányítás alatt áll. Továbbá az Európai Unió is korrupt és Cionista irányítás alatt áll, mert Magyarország tagja az Európai Uniónak, Magyarország problémája az EU problémája. A Magyar állampolgársággal rendelkező Izraeliek bárhova mehetnek az EU-ban.

Európa kulcsproblémája a Holokauszt. Eric Hufschmid Holkausztról szóló cikkei jó áttekintés adnak, mi történhetett az úgynevezett „Holokauszt” idején. Mivel a Holokauszt miatt a Német emberek szenvedtek a legtöbbet, nagyon jó lenne, ha tisztáznák a történelmet.

De nekünk Magyaroknak nagyobb problémáink vannak. Már 100 éve tart a Magyar Genocídium. Ennek mérföldköve volt Trianon 1920-ban. Trianon célja Magyarország és a Magyar Emberek megölése volt. Ezt is a nagy szervezők, a láthatatlan kezek: a Cionisták tették. Ha mi Magyarok élni akarunk, ellent kell állnunk.

Az Igaz Szónak és a Fokosnak van Hatalma, mert azok az Istentől valók,
Nem a Hazug Szónak és a Lopott Pénznek, mert azok a Sátántól valók.

Vigh Iván
Magyarország
Budapest
Az Úr 2007. esztendejében
Álom havának
13. napján, Luca nevenapján

az bajom van vélled sír a szívem érted
sír a szívem érted majd meghalok érted

indulj el egy úton én is egy másikon
hol egymást találjuk egymásnak se szóljunk

aki minket meglát mit fog az mondani
azt fogja gondolni idegenek vagyunk

idegenek vagyunk szeretet tartunk
ahol összegyűlünk ketten szeretkezünk