Main Page
Holocaust page
Magyar

 
Hozzák nyilvánosságra
A Náci táborok összes bizonyítékát
60 éve történt...
miért rejtegetjük még mindig
a Náci rémtettek bizonyítékait?
2006. Július 16.
Eric Hufschmid


Miután a World Trade Center tornyai összeomlottak, a nagy méretű acéldarabokat eladták ócskavasnak, a többit lerakókba temették el.

Ez a bizonyíték megsemmisítése volt.

Az FBI továbbra is rejtegeti a videót, amin a repülőgép a Pentagonba csapódott.

Ez a bizonyíték eltitkolása.

Nyilvánvalónak kellene lennie, a World Trade Center bizonyítékait megsemmisítő emberek, azért voltak hajlandók megszegni a törvényt, mert meg akarták gátolni a törmelék vizsgálatát.

A WTC-nél megsemmisíteni a bizonyítékot jobb volt, mint hagyni, hogy tudósok fölfedezzék a tornyokat robbanószerrel semmisítették meg.
 

Miért rejtegetjük
Náci bűnök bizonyítékait?

Miért nem zárjuk le egyszer és mindenkorra a Náci börtöntáborok és a Holokauszt összes ellentmondását?

Miért bajlódunk 60 éve halott Nácik védelmezésével?
dw-world.de/dw/article/0,2144,2421521,00.html
 
 

Miért rejtettek még mindig a Náci haláltáborok bizonyítékai előlünk?
Mennyi időnek kell még eltelnie a II Világháború után, hogy nyíltan megvitathassuk a Náci kegyetlenkedések összes részletét?
Például, sok fotón gázkamrák láthatók.
Azt mondták, a kék foltok annak a bizonyítékai, hogy embereket öltek meg ebben a teremben cianiddal.

De a fényképek nem bizonyítják, hogy embereket öltek meg ebben a teremben, vagy hány embert, kiket, és miért ölték meg őket. Tulajdonképpen, a fényképek nem bizonyítják, hogy a kék foltok cianidtól származnak.

Még ha a kék foltok cianidtól származnának is, az sem bizonyítaná, hogy embereket öltek meg abban a teremben. Lehetett fertőtlenítő kamra is. Vagy vegyszereket tartottak a teremben, és a kék foltokat a szivárgó tárolóedényekből kiömlő vegyszer okozta.
 

Elemezzük a Náci táborokat!
 
A Holokauszt komoly megvitatása megkövetelné, hogy vegyészek analizálják a gázkamrákból vett mintákat.

Továbbá, egynél több vegyész kell; egynél több elemzésre van szükségünk

Bár, még 60 évvel később is, senkit sem engednek mintát venni!

Még megdöbbentőbb, sok Európait letartóztattak a Holokauszt vizsgálatának javaslata miatt, vagy, mert nem értett egyet a hivatalosan elfogadott verzióval.

Kérem, vegye észre a Vatikán nem akadályozza a mintavételt, ezért ne vádolja a Jezsuitákat, hogy megakadályozzák a Holokausztvizsgálatot.


 

Egy idegen űrhajót találtam!
 
Tudta, hogy egy idegen űrhajó van a garázsomban, és egy idegen (lény) a hűtőmben? Szeretné látni őket?

Milyen érzés lenne, ha megtagadnám, hogy megnézze őket, vagy laboratóriumi vizsgálat céljára mintát vegyen belőlük?

Milyen érzés lenne, ha azt mondanám, a fenti két képre van mindössze szüksége? Milyen érzés lenne, ha azt mondanám "Bizonyítsa be, hogy nincs egy idegen és az űrhajója nálam."

Önnek nincs kötelezettsége, hogy megcáfolja az állításomat, hogy nekem van egy idegen (lényem). Inkább rajtam a teher, hogy bebizonyítsam a történetem igazságát.

Ehhez hasonlóan, nekünk nem kell cáfolnunk a Holokausztot. Inkább a Zsidóknak kell bebizonyítani nekünk. Tehát miért nem engednek mintát venni a gázkamrákból?

  

Nem kell cáfolnunk a Holokausztot

Bolond lenne, ha azzal töltené az idejét, hogy megpróbálja megcáfolni az én idegen (lényes) történetemet, azzal a néhány silány kép vizsgálatával, amit közreadtam.

Ehhez hasonlóan, nem vagyunk bolondok arra fecsérelni az időnket, hogy a Holokausztról vitatkozzunk, amikor csak néhány gyenge fényképünk van.

Mondja meg a Zsidóknak, nyissák meg azokat a Náci táborokat, engedjék megvizsgálni a gázkamrákból, a temetőkből, a (hullaégető) kemencékből vett mintákat és az összes többi bizonyítékot.

Ha a Zsidók elutasítják, hogy a bizonyítékot láthassuk, csalásként kellene elutasítanunk a Holokausztot.

 

Állítsák meg a Náci rejtegetést!

Az egyetlen módja, hogy a Zsidók bebizonyítsák a Holokauszt történetük valóságát, hogy megnyitják a gázkamrákat kutatás céljára vegyészeknek és más tudósoknak.

Továbbá, képesnek kell lennünk magminták vételére a tömegsírok állítólagos helyszínein, hogy megtudjuk vajon holttestek milliói fekszenek-e a Föld alatt.

Hasonlóan ehhez, az egyetlen módja, hogy a kormány bebizonyítsa a tűz miatt dőlt romba a World Trade Center, ha hagyja a tudósokat a törmeléket elemezni.

De senkinek sem engedik analizálni a World Trade Center épületek törmelékét, és senki sem elemezheti a Náci táborokat. Ezek nem egybeesések. Ezek rejtegetések; ez a bizonyítékok eltitkolása és elpusztítása.

 

Csak a bűnözők titkolják el a bizonyítékokat

A bizonyítékok elpusztítása és eltitkolása maga is bűntett. Tehát, akik az ócskavasat eladták a World Trade Center-ből, bűntettet követtek el.

Továbbá, senki nem titkolja el a bizonyítékokat, kivéve a bűnelkövetésben részt vevő bűnözők.

Tehát, a Szeptember 11.-i támadás bizonyítékait eltitkolók, valahogyan a bűnt elkövető hálózathoz kapcsolódónak tekintendők.

 

Miért védenék a Zsidók a Nácikat?

Azok a Zsidók, akik megakadályozzák a Náci börtöntáborok vizsgálatát, bűntettet követnek el, mert eltitkolják a Náci kegyetlenkedések bizonyítékát.

De senki sem titkolja el a Náci kegyetlenkedések bizonyítékát, kivéve azokat, akik részt vettek a bűnelkövetésben!

Tehát, a Holokauszt vizsgálatokat elkeseredetten gátolni igyekvő Zsidók, úgy tekintendők, mint akik valamiféle szerepet játszottak a Náci kegyetlenkedésekben.

Miféle szerepet játszhattak a Zsidók azokban a Náci kegyetlenkedésekben? A sejtésem az, hogy:

• A Zsidók hazudnak a gázkamrákról és a (hullaégető) kemencékről.

• A Zsidók segítették Hitlert és a Náci pártot, hogy megszerezzék a Németország feletti irányítást.

• A Zsidók uszítottak mindkét világháborúra.

• A Zsidók anti-Szemitizmust gerjesztettek Németországban, hogy a Zsidókat kiűzzék Európából Palesztínába, és hogy egyesítsék a Zsidókat, és sajnálatot keltsenek a Zsidók iránt.


 

Hány Goj tud megfelelően gondolkodni?

A tény, hogy a Náci táborok tabuk a tudósoknak, és az a tény, hogy Európaiakat tartóztatnak le, mert beszélnek a kérdésről, mind annak a bizonyítéka, hogy a Zsidók megpróbálnak megakadályozni bennünket, hogy kiderüljön az igazság a Náci táborokról.

Ahogy már említettem más dokumentumokban, az igazságnak nem kell védelem. Csak a hazugságoknak kell védelem:
Separating_truth_from_lies.htm

Tényleg túl nehéz ezt a gondolatmenetet megérteni? A legtöbb ember tényleg olyan buta, amilyennek látszik? 
 

A Zsidók nem védik a Nácikat

Mi az igazság azokról a Náci táborokról? Nem tudom, de biztonsággal állíthatom, a Zsidók nem próbálják védeni Hitlert, a Nácikat, vagy a Német embereket.

A Zsidók nem védik az igazságot sem. Inkább a Zsidó bűnöket védik, Zsidó hazugságokat, és a Zsidó kegyetlenkedéseket.

Mennyire kell nyilvánvalónak lennie a HoloCsalásnak? Találjátok meg a nyitját, goyok!
   

A Zsidóknak nincs temetésük?

Érdekes észrevétel, hogy a legtöbb (vagy az összes?) embercsoport megpróbálja a rokona holttestét visszaszerezni, akár betegségben, háborúban, vagy balesetben hunyt el. Minden embercsoport valamiféle temetést akar a halott hozzátartozójának.

A Zsidók a kivétel. Nincs Zsidó, aki arra kérné a Németeket, hogy szolgáltassák vissza a Holokauszt áldozatok holttestjeit.

Sok Zsidóról állítják, hogy hatalmas gödrökbe temették őket, elhamvasztás helyett. Miért nem mondják a családjaik a Németeknek, hogy ássák ki, azonosítsák, és küldjék vissza őket megfelelő temetésre?

A Zsidók követelték, hogy a Zsidó aranyfogak aranyát küldjék vissza a családjuknak. Mi van azokkal a Zsidókkal, akiket szappanná és lámpaernyővé alakítottak át? Miért nem követelik a Zsidók, hogy azokat is térítsék vissza a Németek? A Zsidók csak a nagy pénzügyi értékű dolgokkal törődnek?

Nem zavarja a Zsidókat, hogy családtagjaik Német lámpákat díszítenek? Nem zavarja a Zsidókat, hogy a Németek Zsidókból készült szappannal mosakodnak, mossák az autójukat, és a kutyájukat?

 

Ne hagyja magát átvágni fotókkal

Megnéztem a II. Világháborús fényképeket, de üres termek és holttestekről készített fényképek nem bizonyítják a Holokauszt történet igazságát.

Továbbá, egy holttest a fényképen nem szükségszerűen egy halott Zsidó.

Még akkor is, ha a fénykép egy halott Zsidót mutat, az nem bizonyítja, hogy Nácik ölték meg. Lehet, hogy Cionisták ölték meg.

Hogy oldhatjuk meg ezeket a kérdéseket? Egy vizsgálattal! De a Zsidók elutasítják a vizsgálatot!

 

Következtetés

A Holokausztot csalásnak kell tekinteni, amíg a Zsidók be nem bizonyítják az ellenkezőjét. A bizonyítás terhe rajtuk, nem rajtam vagy önön van. Ne legyen balek!

Néhány kiegészítő áttekintés található itt:
Holocausts.html